Kunder

Profundor arbetar främst med "hela organisationer", det vill säga sådana för vilka en scenarioanalys, en koncernstrategi eller en affärsstrategi är relevant. Detta innebär för mindre företag oftast VD och för större företag VD eller affärsledningar. Bland Profundors kunder märks såväl stora bolag som Posten och Ericsson och mindre som är i behov av att etablera eller förfina sin omvärldssyn och/eller sina strategier.
 
Profundor arbetar i olika nätverk, och de kompetenser som behövs för att genomföra ett visst projekt hämtas ur nätverken efter behov. På detta sätt kan en optimal bemanning oftast realiseras och kunden slipper risken att bli pådyvlad resurser som egentligen inte behövs men som kommer med av "beläggningsskäl".
 
Primus motor inom Profundor är Berth Eklundh. Han kan sägas ha gjort tre karriärer under sitt yrkesverksamma liv: han har dels en akademisk historia (han är docent vid Lunds Tekniska Högskola), dels en industriell historia (han var tretton år på olika befattningar på Ericsson fram till 1996) och dels en professionell historia (han har de senaste tio åren fungerat som omvärlds- och strategirådgivare åt olika företag).
 
Dessa tre karriärer ger upphov till speciella kompetenser:

  • Förmågan att förstå teorier och ta med dem till den praktiska och långt ifrån ideala situation som företag lever i.

  • Förmågan att förstå företags (inte minst stora sådana)sätt att arbeta och fungera, vilket är en förutsättning för att nå resultat i projekt och initiativ.

  • Förmågan att inse konsultens speciella situation, både från ett utförar- och beställarperspektiv. Ambitionen är att alltid arbeta med snarare än åt kunderna och att alltid anpassa erbjudandet efter de omständigheter som gäller.

Profundors bidrag till kunderna handlar om att utnyttja dessa kompetenser till att förbättra affärsfokus.

Aktuellt


Adresser

Profundor AB
Siriusgatan 13
224 57 Lund
Tel. 070-517 23 20
profundor@profundor.se
www.profundor.se