Strategi

Koncernstrategi
Även relativt små firmor består vanligtvis av flera affärer. Dessa affärer har oftast olika omvärldsberoende, olika affärsmodeller och olika kompetenskrav. Att rätt definiera och blanda affärer är ett effektivt verktyg för att minimera risker och utnyttja synergier.
 
Profundor har ett batteri av modeller och metoder för att ta fram koncernstrategier och anpassa dem till omvärldsförändringar.
 
Affärsstrategi
Varje affär måste ha en enkel och tydlig strategi för att hävda sig på marknaden med hjälp av sina specifika kompetenser och sitt värdeerbjudande.
 
Profundor behärskar de verktyg som behövs för att ta fram och kommunicera affärsstrategier, samt att om tillämpligt sätta dem i ett koncernperspektiv.
 
Funktionsstrategi
Funktionella enheter har speciella förutsättningar och speciell terminologi vilket påverkar hur den egna strategin ska utformas och kommuniceras och hur kontakterna med affärsledning och övriga funktioner ska etableras.
 
Profundor har de insikter som är nödvändiga för att skapa funktionella strategier.

Aktuellt


Adresser

Profundor AB
Siriusgatan 13
224 57 Lund
Tel. 070-517 23 20
profundor@profundor.se
www.profundor.se